گزارش سیر علمی محصلین صنف سوم دیپارتمنت باستان شناسی پوهنتون بامیان روز پنجشبنه مورخ ۱۴/۲/۱۴۰۲

bu_admin
Bamyan

Event dates

Event dates -

محصلین صنف سوم دیپارتمنت باستان شناسی پوهنتون بامیان بخاطر یادگیری و آموزش بهتر و مسلکی رشته باستان شناسی از «قلعه تاریخی ضحاک» در شرق بامیان بتاریخ ۱۴/۲/۱۴۰۲  بازدید بعمل اوردند. رهنمایی این سیر علمی را محترم پوهنیار سید هادی هدایت آمر دیپارتمنت باستان شناسی و محترم غلام علی ناشناس یکی از استادان این دیپارتمنت بعهده داشتند.

«قلعه ضحاک» که در برخی از منابع بنام شهر ضحاک نیز یاد شده است در ۱۷ کیلومتری شرق بامیان موقعیت دارد. این قلعه تاریخی در دوره های مختلف به دلیل موقعیت مهم جغرافیای و نظامی معمور بوده و نظارت سه دره کالو، شیبر و مرکز بامیان از طریق این قلعه انجام می یافته است. قلعه ضحاک از ساحات باستانی و تاریخی مهم دوره اسلامی در  ولایت بامیان بوده که همراه با هفت ساحه باستانی دیگر بامیان در لیست میراث های فرهنگی کمیته میراث های جهانی قرار دارد.

در این سیر علمی نخست محصلین با شیوه بازدید مؤثراز ساحات باستانی که از یک طرف برای آموزش و یاد گیری شان موثر باشد آشنا شدند و از طرف دیگر با نکات مهمی که بازدیدکننده گان و محصلان باید در حین بازدید از ساحات باستانی و تاریخی آنرا رعایت کند اگاهی یافتند.  آموزش مراحل سروی در تحقیقات باستان شناسی و حفاظت از میراث های فرهنگی در حین تحقیقات باستان شناختی از مسایل دیگر بود که در این سیر علمی به محصلان توسط استادان راهنما آموزش داده شد.

این سیر علمی یک روزه محصلان دیپارتمنت باستان شناسی  به همکاری ریاست پوهنتون بامیان، ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان و اجازه بخش امنیتی حفاظت از ساحات باستانی انجام یافت. محصلان دیپارتمنت باستان شناسی پوهنتون بامیان از اینگونه برنامه ها استقبال نموده و امیدوار است که اینوع پروگرام های علمی افزایش یابد.

 

 

More events

Thu, Sep 21 2023 8:57 AM
Background image

تدویر کنفرانس علمی- تحقیقی ( علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر) در پوهنتون بامیان

کنفرانس علمی- تحقیقی تحت عنوان علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر، امروز چهار شنبه مؤرخ 29 سنبه سال روان با حضور الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان، معاونان پوهنتون، الحاج . . .

Tue, Sep 19 2023 2:42 PM
Background image

گزارش سیرعلمی محصلین سال چهارم پوهنحی زراعت

روز چهارشنبه 27 سنبله 1402

     محصلین سال چهارم دیپارتمنت‌های خاک‌شناسی وآبیاری، اگرانومی و اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان تحت رهنمای پوهنمل توره بازپویش و . . .

Sun, Sep 17 2023 3:35 PM
Background image

فراغت 146 تن محصلان پوهنحی‏های مختلفه از برنامه‏های آموزشی کوتاه مدت

فراغت 146 تن محصلان پوهنځی‏ های مختلفه از برنامه‏ های آموزشی کوتاه مدت؛
برنامه ‏های آموزشی کوتاه مدت کمپیوتر که از سوی مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی پوهنتون بامیان برای محصلان پوهنځی‏ . . .