رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون بامیان دیدن به عمل آورد.

bu_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۵ - ۹:۵۰
‌Bamyan

محترم قاری  شاکر وحیدی رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی طی سفری به ولایت بامیان از بخش‏های مختلف پوهنتون بامیان دیده کرده و با هیئت رهبری، روسای پوهنځی‏ها و آمرین تضمین کیفیت و انکشاف مسلکی استادان این پوهنتون نیز ملاقات نمودند.

در جلسه که بهتاریخ 23/7/1402 هـ.ش، مطابق 30/3/1445 هـ.ق، در تالار شورای علمی این پوهنتون تدویر یافت. ابتدأ با تلاوت آیات وحی، آغاز گردید. سپس، الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان تشریف آوری رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی را خیرمقدم گفته و زحماتشان را در ارزیابی دو روزه پوهنتون بامیان تحسین‌برانگیز و قابل قدر، بازگو نمود.

سپس محترم قاری شاکر وحیدی رئیس تضمین کیفیت  اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، ضمن قدردانی از اشتراک کنندگان جلسه فرمودند، گرچه در ظاهر اشغال نظامی کشور ما الحمدلله پایان‌یافته است؛ اما مظاهر اشغال در عرصه‌های گونان دیگر ازجمله بٌعد اقتصادی پایان نیافته است و وظیفه پوهنتونهاست که برای پایان دادن به این اشغال  و سایر موارد، تلاش کنند.

وی فرمود که پالیسی و پلان در وزارت ترتیب می‌شود؛ اما برای تطبیق آن باید پوهنتونها پلان تطبیقی بسازند و از تطبیق آن نظارت کنند و کاستی و مشکلات را برای رفع آن به وزارت پیشنهاد نمایند.

رئیس تضمین کیفیت، نتیجه ارزیابی‌اش را از پوهنتون بامیان مثبت دانست و نقاط قوت پوهنتون بامیان را نسبت به  نقاط ضعف آن به‌مراتب بیشتر خواند و نقاط قوت آن را چنین برشمرد:

 1. رهبری سالم: در رهبری پوهنتون بامیان وحدت، انسجام و خلوص نیت کامل وجود دارد. به حدی که به‌سختی می‌توان تفکیک کرد که در انجام کارها و اشتراک در حل مسائل، چه کسی معاون کدام بخش است و چه کسی رئیس یا چه کسی مسئول کدام بخش است؟ کارها به‌صورت گروپی و اشتراکی مساعی انجام می‌شود.
 2. کادر جوان: کادر جوان، نیروی ورزیده و باانرژی از نقاط قوت برجسته پوهنتون بامیان است و می‌توان آن را یک نعمت بزرگ الهی تلقی نمود و باید هم بیشتر تقویت شوند.
 3. زیربنا: باوجود برخی کمبودات، در مقایسه با سایر مراکز تحصیلی کشور، پوهنتون بامیان از زیربنای نسبتاً مناسب برخورداراست. چنانچه برخی از پوهنتونها برای دفاتر اداری‌شان جای ندارند. برای پوهنتون بامیان جای شکر است و بازهم برای توسعۀ آن تلاش بیشتر صورت گیرد.
 4. تعداد محصلین: حضور نزدیک به شش هزار محصل(پسر و دختر) که در آینده و با فراغتشان در شش هزار اداره، نیروی جوان و متخصص تقدیم می‌شود جای افتخاراست.
 5. کتابخانه: پوهنتون بامیان دارای کتابخانه نسبتاً کافی است که خوشبختانه با سیستم مدرن، مدیریت می‌شود و در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دارد.
 6. مرکزآی تی: این مرکز دارای امکانات ارزشمند و قابل‌توجهی هست که بسیاری از پوهنتونهای کشور به این حد امکانات ندارد از پوهنتونهایی که من تا حالا دیده‌ام فقط پوهنتون تخار را می‌توان با آن مقایسه کرد. ایجاب می‌کند که از این مرکز باوجود فعالیت‌های بسیار مفید و ارزشمند کنونی‌اش، جهت تطبیق عملی مضامین کمپیوتر شامل در کریکولم دیپارتمنت ها در مطابقت با تقسیم اوقات تعیین شده نیز استفاده اعظمی صورت گیرد.
 7. لابراتوارها: لابراتوارهای پوهنځی های زراعت و علوم طبیعی خیلی قابل‌توجه است و از زیربنای خوب برخوردارند که با رفع کمبودات آن می‌توان استفاده‌های اثربخش بیشتر را نمود.

نقاط ضعف

 1. عدم استفاده از تعمیرهای لیلیه: باید اقداماتی روی دست گرفته شود که زمینه استفاده از تعمیرهای لیلیه فراهم گردد و برای محصلین سهولت ایجاد گردد.
 2.   نبود آب کافی: نبود آب کافی برای استفاده منابع انسانی و زراعتی مشکل جدی است که باید راه‌حل‌های لازم سنجیده شود.
 3. قرار داشتن تعمیرهای پوهنتون در دوکمپس: این موضوع هم در مسائل اداری و مدیریتی مسئولین و هم برای استفاده محصلین از امکانات موجود در کمپس ها مشکل‌آفرین است. برای مثال مشکل استفاده به‌موقع محصلین کمپس قدیمی از مرکز آی تی و همچنان مشکلات استفاده محصلان کمپس جدید از کتابخانه عمومی و امثال آن.
 4. مشکل کمبود بست های کادری: عدم تناسب بست های کادری با تعداد محصلین از مشکلات عمده محسوب می‌گردد که دلیل آن ترک وظیفه بعضی از استادان و در حال تحصیل قرار داشتن برخی استادان دیگر است. برای کاهش این مشکل باید  دیپارتمنت ها با در نظرداشت مشکلات دیپارتمنت با بورسیه رفتن اساتید شان موافقه نمایند و اجازه بروز مشکلات کمبود استاد را ندهند.
 5. ناکافی بودن تحقیقات: برای محصلین مخصوصاً موضوع مونوگراف شان، با درنظرداشت مسائل و مشکلات جامعه بامیان موضوع تحقیقی داده شود تا در حل مشکلات جامعه کمک کند؛ مثلاً محصلین پوهنځی زراعت باید تحقیقات ساحوی را در عرصه زراعت بامیان انجام دهند و همچنان محصلین تعلیم و تربیه، با در نظرداشت مشکلات معارف بامیان تحقیقاتشان را انجام دهند و همچنین سایر رشته‌ها. البته بهتر است موضوعات کته گوری بندی شوند و موضوعات پیچیده و مهم‌تر که در توان محصلین نیست توسط اساتید برای ترفیعات علمی‌شان انجام شود.
 6. کتابخانه: کتابخانه عمومی پوهنتون باید مشخص کند که در هر رشته و هردیپارتمنت چه اندازه کتاب دارد و لست آن را در اختیار  دیپارتمنت ها قرار دهد تا آن‌ها از موجودیت و عدم موجودیت کتاب‌های مورد ضرورتشان آگاه گردند و در صورت نیاز برای تأمین کتاب‌های مورد ضرورت از طریق مراجع مربوط اقدام گردد.
 7. کمیته نظارت از پلان استراتژیک: پوهنتون درحالی‌که کمیته تدوین پلان استراتژیک پنج‌ساله برای تدوین پلان دارد، باید کمیته‌ای برای نظارت از تطبیق آن پلان داشته باشد و از شیوه تطبیق و ضعف‌های به وجود آمده که سبب عدم تطبیق کامل پلان می‌شود نظارت نمایند. باید پلان استراتژیک دیپارتمنت به تبعیت از پلان استراتژیک پوهنځی و به همان ترتیب پلان استراتژیک پوهنځی در متابعت از پلان استراتژیک پوهنتون و پلان استراتژیک پوهنتون از پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی متابعت نماید.
 8. بودجه موردنیاز دیپارتمنت ها: بودجه موردنیاز دیپارتمنت ها باید نیازسنجی شود و بودجه موردنیاز دیپارتمنت ها در سطح هر پوهنځی توحید شود و در پلان بودجوی سالانه پوهنتون شامل گردد. این بودجه تا سقف یک‌میلیون تا یک و نیم میلیون افغانی قابل پیش‌بینی است. بعد از منظوری بودجه سالانه باید معاونت اداری بودجه منظور شده در هر بخش را طی ورکشاپ رسمی به اعضاء تشریح نماید تا وجوه مصرف آن مشخص گردد و دیپارتمنت ها باید برای مصرف آن پلان تطبیقی آماده نمایند.

رئیس محترم تضمین کیفیت و اعتباردهی در ادامه پیشنهاد نمود که معاونت محترم علمی پوهنتون بامیان باید ارزیابی ماهانه از پوهنځی ها داشته باشد و نقاط قوت و ضعف مربوطه را موردبررسی قرار دهد.

بعد از صحبت‌های رئیس تضمین کیفیت، رئیسان پوهنځی ها برخی پیشنهاد‌هایی را مطرح کردند و توسط رئیس تضمین کیفیت پاسخ گفته شد.

در اخیر جلسه، رئیس محترم پوهنتون برخی ضعف‌ها را متأثر و ناشی از بعضی مشکلات بنیادی دیگر دانست؛ مثلاً عدم احاطه لیلیه سبب شده است که پروسه لیلیه مختل بماند و سایر موارد.

جلسه با دعای خیر پایان یافت.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ - ۱۰:۴۱
Background image

کارمندان جدیدالتقرر پوهنتون بامیان برنامه‏های ارتقای ظرفیت را فراگرفتند.

کارمندان جدیدالتقرر پوهنتون بامیان که اخیراً از طریق رقابت آزاد در بست‏های خالی این پوهنتون تقرر حاصل نموده‏اند، به‏خاطر بلند بردن ظرفیت و توانایی کاری شان برنامۀ هشت هفته‏ی ارتقای. . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۲۶ - ۱۱:۷
Background image

رئیس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون بامیان بازدید به عمل آورد.

محترم انجنیر احمدضیاء جبارخیل رئیس، محترم انجنیر اسامه احساس مدیر عمومی تنظیم برنامه ها و محترم انجنیر شاهد رحمن فضلی مدیر عمومی دیتابیس ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی به. . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۱۶:۱۵
Background image

برنامه معارفه محصلان جدیدالشمول پوهنتون بامیان برگزار گردید.

به تاریخ 22/5/1445 هـ ق در سالون لیلیه پوهنتون بامیان محفل با شکوهی به مناسبت آشنایی محصلان جدیدالشمول با محیط، مسئولین و امکانات موجود در پوهنتون بامیان برگزار گردید. در این محفل رئیس. . .

برگشت