ورکشاپ آموزشی روش تحقیق(پروپوزل نویسی تحقیق، روش نگارش تحقیق، روش نگارش آثار علمی تالیف و ترجمه و روش تحلیل آمار) که در پوهنتون بامیان برگزار شده بود خاتمه یافت؛

bu_admin
Bamyan

Event dates

Event dates -

این ورکشاپ که مدت سه روز از تاریخ 13/6/1402 الی 15/6/1402 در پوهنتون بامیان برگزار شده بود، استادان موسسات تحصیلات عالی میدان وردک، غور، دایکندی و پوهنتون های غزنی، تخنیکی غزنی و بامیان در آن اشتراک داشتند.
محفل اختتامیه با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط قاری محترم استاد فیاض آغاز گردید.
محترم الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان؛ ضمن قدر دانی از ریاست محترم تحقیق، تألیف و ترجمه برای برگزاری چنین برنامه ها، از تمام اشتراک کننده ها خواستند که موضوعات تدریس شده را با دیگر استادان نیز شریک ساخته و جهت غنامندی و سهولت تحقیق شان از این موضوعات استفاده نمایند.
محترم دکتور حمیدالله مزمل رئیس تحقیق، تألیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی نیز ضمن تشکری از هیئت رهبری، استادان و کارمندان پوهنتون بامیان جهت تطبیق بهتر این برنامه، از اشتراک کننده های ورکشاپ خواستند که در زمینهء تحقیق شان از موارد تدریس شده در این ورکشاپ استفادهء اعظمی نمایند.
 محترم پوهنمل محمدعثمان څولیزی معاون علمی پوهنتون بامیان نیز ایراد سخن نموده، از تمام استادان که با حوصله مندی و سهم گیری فعال در برنامه اشتراک داشتند ابراز قدر دانی نمود. معاون علمی پوهنتون بامیان برگزاری چنین برنامه هارا نهایت ضروری دانسته و از ریاست محترم تحقیق، تألیف و ترجمه جهت تدویر این ورکشاپ کمال سپاسگزاری را ابراز کردند.
 مجلس با توزیع تصدیق نامه ها برای اشتراک کننده ها و دعائیه خیر توسط دکتور احمد ادریس حبیبی رئیس پوهنځی  شرعیات پوهنتون بامیان خاتمه یافت. 
قابل یادآوری است که محترم پوهنمل مصطفی رضایی استاد پوهنتون کابل منحیث ترینر برنامه موضوعات شامل ورکشاپ را در مدت سه روز به اشتراک کننده ها آموزش دادند.

34.806507109821, 67.819097368504

More events

Sun, Jul 07 2024 12:22 PM
Background image

مسابقات والیبال پوهنتون بامیان آغاز گردید.

مسابقات والیبال سمستر بهاری پوهنځی‌های پوهنتون بامیان امروز شنبه مؤرخ ۱۶/ ۴/ ۱۴۰۳ هـ.ش رسماََ آغاز گردید. در محفل افتتاحيه این مسابقات که در صحن پوهنتون و میدان والیبال برگزار گردیده . . .

Wed, Jun 26 2024 2:27 PM
Background image

215 تن از محصلان پوهنتون بامیان در چهاردهمین دور برنامه های آموزشی ارتقاء ظرفیت کمپیوتر فارغ گردیدند

محفل چهاردهمین دور فراغت محصلان از برنامه های آموزشی کوتاه مدت کمپیوتر به تاریخ 19/12/1445 هـ ق در سالون مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی پوهنتون بامیان با حضورداشت مفتی حضرت محمد . . .

Tue, Jun 25 2024 8:55 AM
Background image

تدویر سمینار دو روزهٔ آموزش سیستم (HEMIS) در پوهنتون بامیان

  به‌تاریخ 4/4/1403 هـ ش سمینار دو روزهٔ آموزش سیستم (HEMIS) در پوهنتون بامیان با حضور داشت معاون امور محصلان، روئسای پوهنځی‌ها، آمرین دیپارتمنت‌ها، آمر امور محصلان و استادان دایر گردید . . .