ورکشاپ آموزشی روش تحقیق(پروپوزل نویسی تحقیق، روش نگارش تحقیق، روش نگارش آثار علمی تالیف و ترجمه و روش تحلیل آمار) که در پوهنتون بامیان برگزار شده بود خاتمه یافت؛

bu_admin
Bamyan

Event dates

Event dates -

این ورکشاپ که مدت سه روز از تاریخ 13/6/1402 الی 15/6/1402 در پوهنتون بامیان برگزار شده بود، استادان موسسات تحصیلات عالی میدان وردک، غور، دایکندی و پوهنتون های غزنی، تخنیکی غزنی و بامیان در آن اشتراک داشتند.
محفل اختتامیه با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط قاری محترم استاد فیاض آغاز گردید.
محترم الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان؛ ضمن قدر دانی از ریاست محترم تحقیق، تألیف و ترجمه برای برگزاری چنین برنامه ها، از تمام اشتراک کننده ها خواستند که موضوعات تدریس شده را با دیگر استادان نیز شریک ساخته و جهت غنامندی و سهولت تحقیق شان از این موضوعات استفاده نمایند.
محترم دکتور حمیدالله مزمل رئیس تحقیق، تألیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی نیز ضمن تشکری از هیئت رهبری، استادان و کارمندان پوهنتون بامیان جهت تطبیق بهتر این برنامه، از اشتراک کننده های ورکشاپ خواستند که در زمینهء تحقیق شان از موارد تدریس شده در این ورکشاپ استفادهء اعظمی نمایند.
 محترم پوهنمل محمدعثمان څولیزی معاون علمی پوهنتون بامیان نیز ایراد سخن نموده، از تمام استادان که با حوصله مندی و سهم گیری فعال در برنامه اشتراک داشتند ابراز قدر دانی نمود. معاون علمی پوهنتون بامیان برگزاری چنین برنامه هارا نهایت ضروری دانسته و از ریاست محترم تحقیق، تألیف و ترجمه جهت تدویر این ورکشاپ کمال سپاسگزاری را ابراز کردند.
 مجلس با توزیع تصدیق نامه ها برای اشتراک کننده ها و دعائیه خیر توسط دکتور احمد ادریس حبیبی رئیس پوهنځی  شرعیات پوهنتون بامیان خاتمه یافت. 
قابل یادآوری است که محترم پوهنمل مصطفی رضایی استاد پوهنتون کابل منحیث ترینر برنامه موضوعات شامل ورکشاپ را در مدت سه روز به اشتراک کننده ها آموزش دادند.

34.806507109821, 67.819097368504

More events

Wed, Nov 22 2023 9:58 AM
Background image

محفل فراغت  پانزدهمین دور محصلان پوهنځی‏های مختلفه پوهنتون بامیان

پوهنتون بامیان به عنوان یکی از نهادهای علمی در کشور، محفل پانزدهمین دور فراغت محصلان پوهنځی‏های مختلفه خویش را امروز سه شنبه مؤرخ 30 عقرب 1402 هـ.ش مطابق7 جمادی‏الاول سال 1445 هـ.ق،  با . . .

Mon, Nov 13 2023 12:43 PM
Background image

فراغت محصلین از دوره آموزشی نرم افزار کویک بوک و  تقدیر از کارکردهای اعضای انجمن علمی  و فرهنگی پوهنځي اقتصاد

پوهنځي اقتصاد پوهنتون بامیان طی محفلی به تاریخ 18/8/ 1402 هـ.ش از کارکردهای اعضای انجمن علمی و فرهنگی آن پوهنځي تقدیر به عمل آورده، همچنان سند فراغت دوره آموزشی نرم افزار کویک بوک را . . .

Tue, Oct 24 2023 2:29 PM
Background image

جریان تطبیق "محکمهء تمثیلی" توسط محصلان پوهنځی شرعیات طی محفل با شکوهی در پوهنتون بامیان برگزار و عملی گردید.

این محفل توسط پوهنځی شرعیات برنامه ریزی شده که در آن والی محترم ولایت بامیان، روئسای ادارات امارتی در بامیان، رئیس و هیئت رهبری پوهنتون بامیان، روئسای پوهنځی ها، استادان و محصلان پوهنځی . . .